מדיניות האיכות

הנהלת חברת רדיון קובעת ששירות ללקוחות החברה, מוצרים ברמת איכות גבוהה ושביעות רצון של לקוחותיה בכל התחומים, הינם יעדים קבועים בפעילותה והמפתח להצלחת החברה