מדיניות האיכות

מדיניות האיכות של רדיון חברה להנדסה בע"מ:
א.  הנהלת חברת רדיון קובעת ששירות ללקוחות החברה, מוצרים ברמת איכות גבוהה ושביעות רצון של לקוחותיה, בכל התחומים הינם יעדים קבועים בפעילותה והמפתח להצלחת החברה.
ב.  החברה פועלת להשגה, לשמירה ולשיפור שביעות רצון לקוחותיה, איכות מוצריה, השירות הניתן על ידה והתהליכים הנהוגים בה, באופן מתמיד,
      כדי להיענות לצרכי הלקוחות ובהתאם לנהלים ולמפרטים פנימיים ולמקובל בתחום עיסוקה.
ג.  החברה חותרת להשגת שיפור מתמיד באיכות השירות. תנאי הכרחי להשגת יעד זה הינו מעורבות העובדים וההנהלה באיכות בכל שלבי השירות ומענה לדרישות ולצרכי הלקוחות.
ד.  הנהלת החברה שואפת להציב יעדי איכות במסגרת סקרי ההנהלה ועל סמך נתוני העבר מתוך מגמה להשיג שיפור מתמיד. יעדי האיכות של החברה הינם:
  • שביעות רצון לקוחות
  • מענה מהיר ויעיל לבקשות הלקוחות
  • אספקת פריטים באיכות גבוהה
  • מתן תמיכה טכנית מקצועית ואדיבה
  • מתן שרות תיקונים מקצועי ויעיל
ה.  מערך האיכות בחברה מתאים לת"י 9001:2008 ISO.
ו.  מערכת האיכות של מחלקת אלקטרוניקה, הקשורה לייצור מוצרים המיועדים לציוד רפואי, מתאימה גם לתקן ISO 13485:2012.